Uudised
|
Autor: Eesti Ajaloomuuseum
Ilmunud on argielust hansalinnas kõnelev teadusartiklite kogumik
Trükisoe kogumik "Varia historica VIII. Everyday Life in a Hanseatic Town" on pühendatud hansalinnade argielule. Ajaloomuuseumi teadustrükiste sarja kuuluvasse publikatsiooni on kogutud 3.–4. oktoobril 2019 Tallinnas toimunud rahvusvahelise teaduskonverentsi ettekanded. Artiklid on inglise või saksa keeles, eestikeelsete resümeedega.

Koostaja: Ivar Leimus
Autorid: Tatjana Berga, André Dubisch, Inna Põltsam-Jürjo, Ivar Leimus, Anu Mänd, Mikhail I. Petrov, Riina Rammo, Manfred Schneider
Kujundaja: Aime Andresson
SA Eesti Ajaloomuuseum 2021

Hind ajaloomuuseumis: 17.50 eurot


Eesti Ajaloomuuseumi korraldatud konverentsil võeti vaatluse alla Läänemere-äärsete hansalinnade ja Novgorodi hansakontori materiaalne kultuur ajavahemikus13.–16. sajandini.
Arheoloogid, medievistid, kunstiajaloolased ja muude erialade asjatundjad Lübeckist, Novgorodist, Riiast, Tartust ja Tallinnast tutvustasid viimaseid uurimistulemusi. Artiklites käsitletakse argikultuuri kitsamaid aspekte, esemelist materjali, tarbimisharjumisi, meelelahutust ja arhitektuuri. Käesoleva kogumiku avaldamisega on meil hea meel teha konverentsi tulemused kättesaadavaks ka laiemale asjahuviliste ringile.

Sisukord:
Tatjana Berga
Silver Bars and Trade in the Towns of Livonia (13th-14th century)
André Dubisch
Lebeswelten des Kopmans van der Dudeschen Hense in den Kontoren. Über den Alltag im Londoner Stalhof und der Deutschen Brücke in Bergen
Inna Põltsam-Jürjo
Getränke und trinken in Tallinn/Reval zur Hansezeit
Ivar Leimus
Über den Lebensstand eines Münzmeisterehepaars in Reval laut eines Nachlassinventars von 1577
Anu Mänd
Images and Inscriptions on Dwelling Houses in Livonian Towns, c. 1450 – c. 1550
Mikhail I. Petrov
A Day of Leisure: Toys and Games in Medieval Novgorod
Riina Rammo
Textile Consumption in Medieval Hanseatic Towns in Estonia (13th–16th centuries): Archaelogical Sources
Manfred Schneider
Alltag in der Mittelalterlichen Grossstadt Lübeck in Archäolgischen Quellen