Uudised
|
Autor: Eesti Ajaloomuuseum
Eesti Ajaloomuuseumi juurde loodi Teaduskoda

Eesti Ajaloomuuseumi juurde loodi Teaduskoda

SA Eesti Ajaloomuuseumi juurde loodud Teaduskoda on mõttekoda, mille roll on olla partneriks muuseumi sisutegevuse prioriteetide seadmise aruteludes ja olla sillaks erialavaldkondade ja muuseumi vahel.

Teaduskoda kuuluvad ajaloo-, teatri-, filmi- ja muusikavaldkondade esindajatena ajaloodoktorid Marek Tamm, Karsten Brüggemann, Maarja Merivoo-Parro Tallina Ülikoolist, ajaloodoktor Mihkel Mäesalu Tartu Ülikoolist, EMTA õppejõud ja helilooja Helena Tulve, produtsent, stsenarist, kunstnik ja režissöör  Mait Laas, lavastaja Margus Kasterpalu ja ajaloolane, filmistsenarist ja –režissöör ning meediaspetsialist Ilmar Raag. Koja esimeheks valiti Marek Tamm.  

Käesoleva, 2022. aasta tegevuse eesmärgiks on panustada muuseumi uue arengukava aruteludesse, osaleda Teatri- ja Muusikamuuseumi ning Filmimuuseumi visioonide loomise rakkerühmas ning peegeldada mõtteid järgnevate aastate näituseprogrammi prioriteetide osas.

Sihtasutuse juhatuse esimees Jaanus Rohumaa väljedas oma siirast rõõmu ja tänu koja liikmetele, kes oma valdkondade silmapaistvate professionaalidena pidasid oluliseks leida aega Ajaloomuuseumi sisutegevuse tihendamiseks ning muuseumi tegevusele teiste vaatenurkade pakkumiseks. Teaduskoda rõhutas muuseumi digitegevuste olulisust ning selle valdkonna pidevat tähtsuse kasvu ka näitusetegevusega seoses. Koda näeb muuseumi olulise partnerina teistele organisatsioonidele digiandmebaaside edasise kasutuse alal peetavates diskussioonides. Järgnevatel aastatel kavandavate näituse osas rõhutas Teaduskoja vastne esimees Marek Tamm, et kaasaegne näitust tuleb ühtlasi käsitleda kui uurimisobjekti ning teaduse loomise vahendit.

Praeguses ajahetkes, kui käimas on sõda Ukraina ja Venemaa vahel arutleti ka Maarjamäe lossipargis asuva nõukogude monumentide välinäituse teemadel. Monumendid on osa ajaloost, kuid praegu tuleks ka välinäituse juures ajastu konteksi selgemalt välja tuua. Teaduskoda leidis, et näitus on vaja paremini raamistada, mälestusmärkide spetsiifika külastajatele saatetekstides selgemalt lahti seletada. Sellega nõustus ka muuseumi teadusdirektor Krista Sarv, tõdedes, et ajalooline kontekst ja ekspositsiooni tähendusväli on ajas muutuvad ning sõnumeid tuleb pidevalt taasluua.  

Eesti Ajaloomuuseumi Teaduskoda koguneb kolmel korral aastas. 

Teaduskoja liikmed Mait Laas, Marek Tamm, Maarja Merivoo-Parro, Helene Tulve ja Karsten Brüggemann Maarjamäe lossis. Koja esimene kohtumine toimus tänapäeval tavaliseks saanud hübriidformaadis – nii kohapeal kui virtuaalsel teel osalejatega. Foto: Vahur Lõhmus