Teadus- ja kogude osakond
Krista Sarv
Krista Sarv
teadusdirektori kt-osakonna juhataja
696 8695
Ann Aaresild
Ann Aaresild
peavarahoidja
55515484
Mari Luukas
Mari Luukas
vanemkoguhoidja
696 8616
Ivar Leimus
Ivar Leimus
teadur-kuraator (numismaatika)
696 8698
Mati Mandel
Mati Mandel
teadur-kuraator (muinasaeg)
696 8697
Anne Ruussaar
Anne Ruussaar
teadur-kuraator (tarbekunst ja võõret- noloogia)
696 8699
Ene Hiio
Ene Hiio
teadur-kuraator
696 8628
Maia Madar
Maia Madar
koguhoidja (kultuurilugu)
696 8620
Marju Raabe
Marju Raabe
koguhoidja (tekstiil)
696 8643, 527 9645
Seidi Raid
Seidi Raid
koguhoidja (kunst, plakat)
696 8686
Marika Palu
Marika Palu
koguhoidja (muusikainstrumendid, ajalooline kogu)
5562 0187
Simmo Priks
Simmo Priks
koguhoidja (teater)
696 8683
Ene Kuljus
Ene Kuljus
koguhoidja (muusika)
696 8684
Tiina Sakermaa
Tiina Sakermaa
konservaator-säilitaja
696 8612
Theodora Kormpaki
Theodora Kormpaki
konservaator-säilitaja
696 8623
Milan Pening
Milan Pening
arhivaar
696 8657
Vahur Lõhmus
Vahur Lõhmus
fotograaf-digispetsialist
696 8652
Joel Leis
Joel Leis
fotokoguhoidja-konservaator (AM)
696 8654
Mart Laul
Mart Laul
fotokoguhoidja-digispetsialist (ETMM)
524 4404
Eva Laidre
Eva Laidre
andmespetsialist
Madli Pärn
Madli Pärn
digiteerija-andmesisestaja
Ermo Karpov
Ermo Karpov
digiteerija-andmesisestaja
Tiit Tisler
Tiit Tisler
digiteerija-andmesisestaja