Näitused
Röövitud aarded. Ukraina kuld
Suurgildi hoone
Röövitud aarded. Ukraina kuld
24.1.2024 - 28.1.2024
Näitus "Röövitud aarded. Ukraina kuld" on Suurgildi hoones avatud vaid 5 päeva, 24. - 28. jaanuaril 2024. Muuseum on avatud 10 - 18. 

2018. aastal avastasid Luhamaa piiripunkti tollitöötajad Venemaalt sisenenud veoautost peidetud kultuuriväärtused – kokku 274 asja, mille hulgas oli münte ning kuld- ja hõbeesemeid. Pärast esemete uurimist ja hindamist, konfiskeerimist, kriminaaljuurdlust, kohtuotsust, konserveerimist ja päritoluriigi kindlakstegemist on Ida- ja Lõuna-Ukrainast pärit hinnalised kultuuriväärtused eksponeeritud näitusel.

Kultuuriväärtuste rahvusvaheline must turg on narkootikumide, relvade ja inimkaubanduse kõrval suurimaid illegaalseid turge maailmas. Sõjaolukorras hoogustub muuseumide ja leiupaikade rüüstamine ja esemetega kaubitsemine. Nii on juhtunud ka Ukrainas.

Näitusega soovime teadvustada kultuuriväärtuste salakaubanduse probleemi ning näidata Ukraina kultuuripärandit, mis on pärit sõjas kõige enam kannatanud piirkondadest, sealhulgas Krimmist.

Näituse lõpus tagastab Eesti esemed Ukrainale.

Näituse meeskond

Sisu: Ivar Leimus (Eesti Ajaloomuuseum), Aive Viljus (Tallinna Ülikool), Janika Turu (Muinsuskaitseamet), Nele Kangert (Muinsuskaitseamet), Elika Brosman (Maksu- ja Tolliamet)

Sisutoimetajad: Ulla Kadakas (Eesti Ajaloomuuseum), Krista Sarv (Eesti Ajaloomuuseum), Liina Jänes (Kultuuriministeerium)

Kommunikatsioon ja tugimeeskond: Eve Rand (Muinsuskaitseamet), Signe Friedenthal (Muinsuskaitseamet), Helene Tedre (Eesti Ajaloomuuseum), Karin Ulvik (Maksu- ja Tolliamet), Liisa-Johanna Lukk (Kultuuriministeerium)

Projektijuht: Kristi Leps (Eesti Ajaloomuuseum)

Fotograaf: Vahur Lõhmus (Eesti Ajaloomuuseum)

Graafiline disain: Aime Andresson (Eesti Ajaloomuuseum)

Esemete installeerimine: Villu Plink

Konservaator: Aive Viljus (Tallinna Ülikool)

Keeletoimetaja: Hille Saluäär

Tõlge: Alias Tõlkeagentuur

Trükikoda: Digiprint

Täname: Ukraina saatkond Eestis, Ukraina Rahvusmuuseum (National History Museum of Ukraine) ja Ukraina Teaduste Akadeemia arheoloogia instituut (Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine)