Näyttelyt verkossa
Virtuaalinäyttely "MUISTI. Neuvostoaikaiset monumentit Maarjamäen linnan puistossa"
Viron Historiallisen Museon virtuaalinäyttely esittelee Maarjamäen linnan viereen viime vuosikymmenenä kerääntyneitä neuvostoaikaisia monumentteja. Niiden kokoamisessa on ollut tavoitteena muotoilla Maarjamäen linnan puistoon ulkonäyttely, joka esittelee yhtä ajanjaksoa täkäläisestä menneisyydestä.

Melkein kaikki monumentit ovat taiteellisesti korkeatasoisia ja ne ovat säilyttämisen arvoisia myös taidehistoriallisesta näkökulmasta. Silti ne kertovat monille tuskallisesta ajanjaksosta, jonka aikana Viron Tasavalta oli miehitetty, ja tapahtumista, joita on hankalaa muistaa.
Kun Viron Tasavalta alistettiin Neuvostoliitolle vuonna 1944, alkoi monumentaalisen muistomaiseman muokkaaminen. Viro puhdistettiin kaikista edellisen valtion epäsopivista monumenteista, mikä tarkoitti satojen muistomerkkien poistamista ja purkamista. Toisaalta aloitettiin myös ns. omien muistomerkkien pystyttäminen: ensiksi järjestettiin suunnittelukilpailut Suuren isänmaallisen sodan voiton juhlimiseksi tarkoitetulle monumentille, Viktor Kingissepan ja Johannes Lauristinin patsaille Tallinnassa; tätä seurasivat uusien Neuvostoliiton ideologiaan sopivien sankarien patsaiden suunnittelukilpailut ja pystytykset.
Sama kohtalo, joka 1940-luvulla oli Viron vapaussodan monumenteilla, oli Viron uudelleenitsenäistymisen aikana neuvostoaikaisilla monumenteilla. 1990-luvun alussa purkivat viranomaiset tai kansa spontaanisti suurimman osan kommunistijohtajien ja vallankumouksellisten hahmojen patsaista. Monet niistä ovat tähän mennessä saapuneet Viron Historialliseen Museoon.
Virtuaalinäyttely "MUISTI" on ajan mittaan laajeneva näyttely. Sitä kootessa ilmeni, että suuri osa tietoja monumenttien purkamisesta sekä patsaiden pystyttämisestä on unohtunut. Toivomme näyttelyn vierailijoiden avulla voivamme täydentää olemassa olevaa tietoa.