Näituste kava 2022

SUURGILDI HOONE, Pikk 17 

  • Mündikamber, Relvakamber, Suurgildi hoone lugu tutvustav näitus, Harulduse kamber. 
  • "Muusika aed. Hortus Musicus 50" 21. mai 2022 - 29. jaanuar 2023
  • Miks Eesti ei ole kuningriik? - aprill 2023 - 01.09.2024
MAARJAMÄE LOSS, Maarjamäe ajalookeskus, Pirita tee 56

17. veebruar 2021 - 4. september 2022
Näitus räägib koerast, inimesest ja ajaloost läbi mõlema silmade. Juba kiviajal oli inimesel vähemalt üks sõber – koer. Sajand tagasi lemmiklooma staatusse tõusnud ja käimasoleval sajandil inimese meeltepikenduseks saanud neljajalgsesse sõpra on läbi aja suhtutud erineval. Küll on koer olnud religioosse praktika objekt, teda on kardetud, temaga on seostatud mitmeid legende. Samas on ta ka olnud märkamatu tööloom, tema hind on olnud võrdne inimhingega või hoopis omaniku sotsiaalset staatust rõhutav aksessuaar. Niimoodi tõlgendame meie, inimesed, koera. Aga mida mõtleb koer? Äkki oleme meie hoopis koera kahejalgsed sõber, keda koer on läbi sajandite üritanud kodustada ja kasvatada läbi hirmu, töö ja mängu?

MAARJAMÄE TALLIHOONE, Pirita tee 56

  • Klaasimeistrid. Eesti klaasitööstuse ajalugu 
11. veebruar 2022 - 18. juuni 2023

Näitus annab põhjaliku ülevaate Eesti vanima tööstusharu ajaloost alates selle sünnist 1628. aastal Hiiumaal lõpetades tänapäevaga, lähtudes seni tehtud uurimustest ning esemelistest materjalidest. Kõrvuti erinevate klaasikodade ja –vabrikute tegevusega, käsitletakse ka klaasivalmistamise tehnoloogilist arengut – mullidega hägusatest klaasitahvlitest särava kristallini. Taustana antakse läbilõige klaasi kasutamisest (pakke-, akna- ja ehitusklaas, elektri- ja telefoniisolaatorid, peeglid jpm.) seoses ühiskonnas laiemalt toimunud arengute- ja muutustega. Siinse klaasitootmise eripära paremaks mõistmiseks tutvustatakse põgusalt ka Soome ja Rootsi tuntud klaasivabrikuid.

Eraldi tulevad vaatluse alla ka meistrite ja kunstnike väljaõpe, keerukad töötingimused vabrikutes ning meie klaasitööstuse arengut mõjutanud persoonid (Jakob De la Gardie, Carl Philipp Amelung, Johannes Lorup, Maks Roosma, Mango Altermann jt.). Ulatuslik esemeline ekspositsiooni lähtub SA Eesti Ajaloomuuseumi unikaalsetest kogudest (prof. Maks Roosma läbiviidud arheoloogiliste kaevamiste leiud, Eestimaa Provintsiaalmuuseumi kollektsioonidest pärinevad klaasnõud ja vitraažid, erinevate Eesti klaasivabrikute tootenäidised jpm), arhiivi- ja fotomaterjalidest, kuid kaasab ka parimad näited teistest muuseumidest ja erakollektsioonidest.


FILMIMUUSEUM, Maarjamäe ajalookeskus, Pirita tee 56

  • Näitus filmist "Erik Kivisüda" 9.12 - 29.1.2023
EESTI TEATRI- JA MUUSIKAMUUSEUM, Müürivahe 12

  • Püsinäitus "Lood ja laulud"
    Esitame läbi teatri ja muusika lugusid, mis kuuluvad Eesti kirjandusklassikasse ja laule, mis on iga eestlase repertuaaris. Lugudel ja lauludel on kõikides kultuurides oluline roll. Lood ja laulud iseloomustavad inimesi ja ümbritsevat keskkonda ning hoiavad ühismälu. Lugudes ja lauludes avaldub rahvuse ja kultuuri eripära, aga ka sarnasus teiste rahvaste mütoloogia, ajaloo ning argieluga. Nende lugude ja laulude kaudu tutvustame Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogusid ning oma maa ajalugu, milles on oluline koht nii muusikal kui ka teatril. Muuseum muutub selle läbi veelgi mitmekesisemaks keskkonnaks, kus oma loomulikul viisil lõimuvad eesti teater ja muusika ajalukku.
  • Andrus Kivirähki audiolavastus "21 mälestust