Teatrikogude praktikant
Kätt saab proovida:
arhiivi korrastustöödes
uute arhiivimaterjalide esmases korrastamises
arhiivkogude inventuure tehes
intervjuude, kohtumisõhtute salvestiste jt audiofailide litereerimises tekstifailideks
teatrite digifotode sisestamises muuseumide infosüsteemi MuIS
lavastuste andmebaasi täiendamises kavalehtede põhjal.

Sobid hästi meile praktikale kui:
oled kohusetundlik ja täpne
oled iseseisev ja Sul jätkub püsivust
oskad teha aktiivset koostööd ja õpid kiiresti.

Pakume sulle
vajalikku väljaõpet
kogemuse arhiivmaterjaliga töötamises
reaalset praktilist töökogemust muuseumis kogu selle mitmekesisuses.


Tänaseks on teatrikogu hoidlatesse jõudnud üle 600 teatri- ja isikufondi. Kogutud kavalehtede, fotode, arvustuste, režiiraamatute, kostüümi- ja dekoratsioonikavandite kaudu saab hea ülevaate eesti teatrite arengust ja hetkeseisust. Teatrikogusse kuulub ka eseme- ja kostüümikogu, kus säilitatakse eesti näitlejatele ja lavastajatele kuulunud haruldasi mälestusesemeid, teatrite meeneid, nukke ja silmapaistvamaid teatrikostüüme.

Kandideerimine ja lisainfo
Ann Aaresild
peavarahoidja
ann.aaresild@ajaloomuuseum.ee
5551 5484