Uudised
|
Autor: Eesti Ajaloomuuseum
Loominguline võistlus "Mina, kodanik"

Tallinna Kunstihoone ja Eesti Ajaloomuuseum  koostöös Briti Nõukoguga kutsuvad osalema loomingulises võistlusel "Mina, kodanik", mis on mõeldud neile põhikooli viimase astme ja gümnaasiumiõpilastele, kes on võtnud osa Ajaloomuuseumi ja Kunstihoone ühisest haridusprogrammist “100 riikliku tähtsusega küsimust”. Konkurss kestab kuni 1. maini 2018, võitjad kuulutatakse välja 7. mail.

KONKURSIÜLESANNE: Haridusprogramm lõppes Tallinna Kunstihoone trepil määratledes end kahemõõtmelisel skaalal “maailmakodanik” ja “oma riigi kodanik” (otsimata samas ilmtingimata vastandust, bipolaarsust). Pakutud skaala oli pigem ristkoordinaadistik, mis aitas hetke subjektiivset tunnetust visualiseerida – kuidas sa end EV100 aastal tunned? Kui palju tulvab sinus rahvuslikkust ja kui palju maailmakodanikku? Millises suunas oled liikunud ja arvad end edasi liikuvat? Aga sinu klassikaaslased. Taastage ühiselt mälupilt või määratlege end uuesti. Vaadake saadud andmekogumit, teie täppe skaalal: kuidas võiks nende asetumist tõlgendada? Millise sõnumi ja vormiga teose luua? Täpid ristkoordinaadistikus on teie ühise teose lähtepunktiks. 

Teose vorm ja tehnika on vabad – see võib olla nii joonistus, maal, installatsioon, fotolavastus, video, vmt visuaalselt dokumenteeritav formaat. 

Ainus oluline piirang on, et konkursitöö peab olema rühmatöö. Miks? Rühmatöö nõuab koostööd, arutamist, üksteise kuulamist, vajadusel ka kompromisside tegemist. Rühmatöö on natuke nagu riik – üksi ei jõua kuhugi, jõuga pole pikka pidu. Konkursitöö rühmas võiks olla 5–10 õpilast.

Kui olete oma teose valmis saanud, laadige foto/video sellest ja teose andmed (nimi, tehnika, autorid, kontseptsioon jmt) hiljemalt 1. mail 2018 kell 10:00 üles lingil: www.kunstihoone.typeform.com/to/xggQOF

Kõik tähtajaks laekunud teosed osalevad konkursil, mille peapreemiaks on bussireis Riiga koos Riia Biennaali külastusega. Facebooki vahendusel välja valitud publiku lemmik saab auhinnaks 100 EUR väärtuses kunstivahendeid.

Zürii koosseis: Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Kristi Paatsi (Eesti Ajaloomuuseum), Annely Köster (Sally Stuudio) ja Ursula Roosmaa (Briti Nõukogu).