Avaleht > Väljaanded > Varia historica V. Rahvusest riigiks. From nation to state
Varia historica V. Rahvusest riigiks. From nation to state

Artiklite kogumik põhineb 6. märtsil 2008 toimunud Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvahelise konverentsi „Rahvusest riigiks" materjalidel.

88 lk, ill. Artiklid on eesti, inglise või vene keeles.

Koostaja ja toimetaja Ivar Leimus

Küljendaja Aime Andresson

Resümeede tõlge inglise keelde OÜ Luisa Tõlkebüroo

Eesti Ajaloomuuseum 2010

Hind muuseumipoes: 3,3 eurot

 

Kogumiku sisukord:

Seppo Zetterberg: Iseseisva Soome sünd 1917–1920 (Kokkuvõte: The birth of independent Finland)

Эрикс Екабсонс: Отношения Латвии с Эстонией, Литвой и Польшей во время Войны за независимость в 1918-1920 гг. (Relations of Latvia with Estonia, Lithuania and Poland during War of Independence in 1918-1920)

Чесловас Лауринавичюс: Безопасность Балтийских стран и Литва в межвоенный период (Security of Baltic States and Lithuania between two World Wars)

Захар Шибеко: Неизвестная Беларусь: международная презентация 1917–1920 гг. (Unknown Belarus: international presentation in 1917–1920)

Владимир Сергийчук: Возрождение Украинской государственности в 1917–1920 годах (The Renaissance of the Ukrainian Statehood in 1917-1921)

Илья Лоткин: Оптация и эмиграция эстонского населения Сибири в 1920-1923 гг. – проблема экономического и политического выбора (Optation and emigration of Estonian population of Siberia in 1920-1923 – problem of economic and political choice)

Karsten Brüggemann: Historical Science and the “Estonian War of Independence”: Looking for a New Research Agenda (Ajalooteadus ja „Eesti vabadussõda”: uut uurimissuunda otsides)

Reigo Rosenthal: Eesti Vabariik ja Nõukogude Venemaa: sõjaline vastasseis ning tee rahuni 1918–1919 (Republic of Estonia and Soviet Russia: military opposition and road to peace in 1918-1919)

Ivar Leimus: Uus riik, uus raha, vana mõtteviis (New state, new money, old mentality)Eesti polnud ainus maa, mis sõjast ja revolutsioonidest räsitud Venemaa varemeile püüdis aastail 1917–1920 oma rahvusriiki luua, seda tehti ka mitmetel teistel Vene impeeriumisse kuulunud aladel. Tutvustamaks laiemale kuulajaskonnale seda üht kõige murrangulisemat etappi Ida-Euroopa 20. sajandi ajaloos korraldas Eesti Ajaloomuuseum 6. märtsil 2008. aastal rahvusvahelise konverentsi „Rahvusest riigiks”, kus kuulati ettekandeid Soome, Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene, Vene, Saksa ja Eesti teadlastelt. Artiklikogumik põhinebki konverentsimaterjalidel.