Avaleht > Väljaanded > Varia historica IV. Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest
Varia historica IV. Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest

Artiklite kogumik põhineb 24. märtsil 2009. aastal toimunud Eesti Ajaloomuuseumis teaduskonverentsil, millega mälestati 60 aastat varem aset leinud massideporteerimist - märtsiküüditamist.

Avalikkuse ja meedia suur huvi konverentsi vastu näitas, et seal käsitletud teemad ei ole oma aktuaalsust kaotanud tänapäevalgi. Käesolevas kogumikus on avaldatud kümme artiklit, mille aluseks olev uurimistöö on tehtud viimastel aastatel ja mis valgustavad uusi aspekte märtsiküüditamise teadusliku uurimise vallas. Artiklites on esitatud hulgaliselt uut faktimaterjali ning kontrollitud varem püstitatud väidete paikapidavust.

Koostanud ja toimetanud: Olev Liivik, Hiljar Tammela

Kujundus ja küljendus: Aime Andresson

Keeletoimetaja Leelo Jago

Resümeede tõlge inglise keelde Leili Kostabi

Eesti Ajaloomuuseum 2009

 

Hind muuseumipoes 5,5 eurot

 

Kogumiku sisukord:

Aigi Rahi-Tamm. Küüditamised nõukogude repressiivpoliitika komponendina.

Lauri Frei. Kulakuks tegemine kui märtsiküüditamise ettevalmistav samm Tartumaa Äksi valla näitel

Andres Kahar. Kuidas toimus väljasaadetavate kindlaksmääramine?

Pearu Kuusk. Väljasaatmata jäänud kontingent

Tõnu Tannberg
. Teekond Siberisse Pärnumaa küüditamisešelonide nr. 97305 ja 97308 näitel 1949. aastal

Meelis Saueauk. Eestimaa Kommunistliku Partei rollist märtsiküüditamise läbiviimisel 1949. aastal

Mati Mandel. Metsavendlus ja märtsiküüditamine Pärnumaa põhjaosas

Olev Liivik. Märtsiküüditamine “Eesti süüasja” (1949–1952) kontekstis

Hiljar Tammela. Kuulujutud eelseisvast küüditamisest kui mentaliteediajalooline nähtus

Terje Anepaio. “Meie mäle(s)tame!” Represseeritute mälukogukond Memento Rakvere Ühingu näitel. Eesti Rahva Muuseum dokumenteerimas repressioone ja nende mälestamist