Avaleht > Väljaanded > Töid ajaloo alalt 6. Varia historica I
Töid ajaloo alalt 6. Varia historica I

Töid ajaloo alalt 6. Varia historica I. Koost Aivar Põldvee, Ivar Leimus.
Tallinn 2006, 172 lk, ill.
Hind muuseumipoes 4 eurot

Sisu:

Mati Mandel. Metallidetektori kasutamisest Eesti Ajaloomuuseumi arheoloogilistel välitöödel. Metal detector use during Estonian History Museum's archaeological fieldwork. Summary.

Ivar Leimus. Mõningaid lisandusi Eesti viikingiaegsete aardeleidude corpusele. Some additions to the "corpus" of the Viking period hoards found in Estonia. Summary.

Krista Sarv. Keskaegsetest jalatsitest Tallinna arheoloogilise materjali põhjal. Medieval footwear as represented in archaeological materials found in Tallinn. Summary.

Tiiu Leimus. Talurahva omavalitsus- ja kohtuorganite ametirahad. Badges of office of peasantry local government and judicial bodies. Summary.

Tõnis Liibek. Tartu päevapiltniku Georg Friedrich Schlateri fotod Eesti Ajaloomuuseumis. Works of Tartu photographer Georg Friedrich Schlater at Estonian History Museum. Summary.

Merilis Sähka. Eesti Ajaloomuuseumi negatiivikogu kolm autokroomplaati. Three autochrome plates in the collection of negatives at the Estonian History Museum. Summary.

Priidu Mikumets. Meesterõivastusest Alutaguse ja Kagu-Eesti külades 1900-1940. Male clothing worn in villages of Alutaguse and southeastern Estonia in 1900-1940. Summary.

Gristel Ramler. Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi rollist kirjastuselus 1920-1940.

Sirje Annist. Tartu haritlaste vestlused NKVD-ga 1945-1946. Conversations of Tartu scholars with NKVD staff in 1945-1946. Summary.