Avaleht > Väljaanded > Töid ajaloo alalt I.
Töid ajaloo alalt I.

Koost Heikki Pauts. Tallinn 1997, 122 lk, ill. 

Hind 30 krooni.

Sisu:

Viivi Glass. Linnapitsatite sümboolikast. Symbols on Town Seals. Summary

Ivar Leimus. Müntimisest Narvas 17. sajandil. Über das Münzwesen in Narva im 17. Jahrhundert. Zusammenfassung

Mati Mandel. Omapärane muistne mõõk Saaremaalt. Ein eigenartiges Schwert aus Saaremaa. Zusammenfassung

Priidu Mikumets. Traditsioonid ja muutused Põlvamaa meesterõivastuses viimase 50 aasta jooksul. Traditions and Changes in the Men’s Wear of Põlvamaa in the Last 50 Years. Summary

Jaak Mäll. Unikaalne kiiver Eesti Ajaloomuuseumi relvakollektsioonis. Unikaler Helm aus der Sammlung des Museums für Estnische Geschichte. Zusammenfassung

Heikki Pauts. Pahaga hoburaudsõled Eestis. One Type of Penannular Brooches in Estonia. summary

Eve Peets. Ühe lipu lugu. A Story og a Flag. Summary