Avaleht > Väljaanded > Thesaurus historiae I. LAND ROLLE...
Thesaurus historiae I. LAND ROLLE...

Eesti Ajaloomuuseumi sarjas Thesaurus Historiae ilmunud esimene allikapublikatsioon "Land Rolle des Herzogthums Ehstland 1792" (Eestimaa hertsogkonna Land Rolle 1792).

 

Land Rolle des Herzogthums Ehstland welche aus befehl des Gerichtshofes der Civil Rechts Sachen vom 28 April 1792 von saemtlichen Kreis-Gerichten ist angefertigt worden. - Thesaurus historiae I

Eesti Ajaloomuuseum 2007, 378 lk

Saatesõna ja registrid Ivar Leimus
Eessõna Henning von Wistinghausen
Küljendus Ivar Leimus, kaas Aime Andresson
Skanneerinud Tõnis Liibek

Hind muuseumipoes: 15 eurot

Eesti Ajaloomuuseumi sarjas Thesaurus Historiae ilmunud esimene allikapublikatsioon "Land Rolle des Herzogthums Ehstland 1792” (Eestimaa hertsogkonna Land Rolle 1792). Balti keeleruumis tähendas Land-Rolle mõisamaavalduste nimistut, mida kasutati omandisuhete määratlemisel ja mõisaomanike maksude arvestamisel. Nüüd esmakordselt avaldatud käsikiri asub Eesti Ajaloomuuseumis ja on ajaliselt kolmas 1765. aasta ja 1774. aasta landrollede järel, kajastades Eestimaa mõisaid 1792. aastal. Eriti väärtuslikuks teeb 1792. aasta nimistu ajaloolaste jaoks aga asjaolu, et erinevalt teistest, esitatakse siin andmed ka iga mõisaomandi päritolu (titulus possessionis) kohta.

Käesolev publikatsioon sai teoks tänu Saksamaa suursaadiku Henning von Wistinghauseni pikaajalisele initsiatiivile ja Balti Ajalookomisjoni ning Balti Rüütelkondade Liidu toetusele.