Avaleht > Uudiste arhiiv > SOOLAPABERFOTOD EESTI AJALOOMUUSEUMI FOTOKOGUS
SOOLAPABERFOTOD EESTI AJALOOMUUSEUMI FOTOKOGUS
Kolmapäev, 09 Veebruar 2011 14:49

Uus veebikataloog annab ülevaate soolapaberfotodest Ajaloomuuseumis

Valminud on veebikataloog Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu soolapaberfotodest. Kataloogi leiate aadressilt:

http://soolapaberfoto.virtuaalmuuseum.eeSoolapaberfotosid – esimesi püsivaid fotosid paberil – hakkasid päevapiltnikud valmistama 1850.aastatel vahetult pärast dagerrotüüpe ning samaaegselt ambrotüüpide ja ferrotüüpidega, mida tänapäeval käsitletakse rariteetsete fotodena. Ometi ei ole soolapaberfotosid meil seni eelnimetatutega võrdselt väärtuslikuks peetud. Kuna soolapaberfoto kujutisekandjaks on paber, mis on fotopõhimikuks tänaseni, tundub mistahes paberfoto justkui ühesugune ja tavaline. Fotokogude digiteerimisprioriteedid on loodetavasti siiski muutumas. Teadlikes mäluasutustes on tavaks kõik

fotod, mis on valmistatud enne 1860.-1870. aastaid, digiteerida esmajärjekorras. Nende hulka kuuluvad ka soolapaberfotod, mida valmistati suhteliselt vähe, kuna fotograafia polnud siis veel väga levinud ning neid on säilinud suhteliselt vähe, kuna niivõrd varane fotopaber on kõikvõimalikele kahjustustele väga aldis.Enamus Eesti Ajaloomuuseumi soolapaberfotosid on kogus olemas juba Eestimaa Kirjanduse Ühingu Provintsiaalmuuseumi aegadest, lisa tuli 1950. aastal Õpetatud Eesti Seltsi kogudega. Kataloogis on esindatud näiteks piltnike Georg Friedrich Schlateri, August Matthias Hageni ja Charles Borchardti töid 1850.-1870.aastatest. Võib öelda, et kataloogis leidub üsna kaalukas osa Eesti varaseimast fotopärandist. Mitmed siinsed pildid on leidnud äramärkimist ja reprodutseerimist näiteks Peeter Toominga ja Kaljula Tedre Eesti fotoajalugu käsitlevates raamatutes. Arvestades soolapaberfotode üsna suurt hulka Ajaloomuuseumi kogus, tehti käesoleva veebikataloogi koostamisel nende seast valik. Digiteeriti vaid fotosid, mille puhul oli teada mingilgi määral taustainfot (kirje esi- või tagaküljel), mistõttu jäi valitute hulgast välja ka suur osa Schlateri kogu tundmatute isikute portreid. Andmebaasis kirjeldati ja digiteeriti antud töö raames 124 soolapaberfotot.Kataloog valmis Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna II kursuse tudengi Kadi Sikka kursusetööna. Töö juhendajaks oli Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu konservaator-koguhoidja Merilis Roosalu. Kataloogi valmimisel olid suureks abiks Milan Pening Eesti Ajaloomuuseumi arhiivist [dokumentaalmaterjalide kogu] ja Andres Uueni Ennistuskojast Kanut.Lähem info:

Merilis Roosalu 

Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu konservaator-koguhoidja

tel: 6228 654

merilis(at)eam.ee