Avaleht > Üritused > Ürituste arhiiv > Rahvusest riigiks
Rahvusest riigiks

Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvaheline teaduskonverents RAHVUSEST RIIGIKS.
Uute rahvusriikide teke Tsaari-Venemaa varemeile 1917-1920
6. märts 2008 kell 10-16

Eesti Ajaloomuuseumis / Maarjamäe lossis / Pirita tee 56

Konverentsi Rahvusest riigiks teemaks uute rahvusriikide teke Tsaari-Venemaa varemetele ja varemetest aastail 1917–1921. Kaasa haaratakse mitte ainult need maad, mis tollal tekkinud omariikluse säilitasid, vaid ka need, kellel see ei õnnestunud. Seega hõlmab konverentsi temaatika järgmisi maid: Poola, Soome, Eesti, Läti, Valgevene, Ukraina ja Venemaa.

Konverentsi eesmärgiks on anda uusimate uurimuste najal ülevaade vaadeldava ajajärgu sündmustest nimetatud maades, aga ka nende reflektsioonist Venemaal.

Ettekannete eestikeelsed pealkirjad:

Seppo Zetterberg, PhD, Jyväskylä. Iseseisva Soome sünd

Ēriks Jēkabsons, PhD, Riia. Läti sõjalised sidemed Eesti, Leedu ja Poolaga Vabadussõja ajal 1918-1920

Česlovas Laurinavičius, PhD, Vilnius. Baltimaade julgeolek ja Leedu maailmasõdade vahelisel perioodil

Andrzej Ajnenkiel, PhD, Varssavi. Poola riikluse taaskehtestamine pärast Esimest maailmasõda. Küsimus Poola kohast uues Ida-Kesk-Euroopas

Volodymyr Sergiichuk, PhD, Kiiev. Ukraina riikluse taassünd aastail 1917–1920

Zachar Szybeka, PhD, Minsk. Tundmatu Valgevene – rahvusvaheline esindatus 1917–1920

Eero Medijainen, PhD, Tartu. Eesti iseseisvuse algus

Ilya Lotkin, PhD, Omsk. Siberi eestlaste opteerumine ja emigratsioon aastail 1920–1923 – majanduslik ja poliitiline valik

Reigo Rosenthal, MA, Tartu. Eesti Vabariik ja Nõukogude Venemaa: sõjaline vastasseis ning tee rahuni 1918-1919

Karsten Brüggemann, PhD, Lüneburg. Ajalooteadus ja Eesti Vabadussõda – uue vaatenurga otsinguil

Ettekanded on eesti, inglise ja vene keeles.