Avaleht > Üritused > Ürituste arhiiv > Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest
Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest

Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverents Maarjamäe lossi kinosaalis, 24. märts 2009

Konverentsi teemaks on 1949. aasta 25.–29. märtsil läbiviidud u 20 000 Eestimaa elaniku küüditamine Siberisse, selle eellugu, tagamaad, kulg ja hilisem retseptsioon. Kümme Eesti lähiajaloo spetsialisti Tartu Ülikoolist, Eesti Ajaloomuuseumist, Eesti Rahva Muuseumist jm tutvustavad avalikkusele uuemaid aspekte ja tulemusi märtsiküüditamise uurimises, mälestades sellega 60 aasta möödumist sellest traagilisest sündmusest, mille järelmõjud ulatuvad tänasesse päeva. Konverents päädib ERM-i stalinlike repressioonide mäletamise ja mälestamise teemalise dokumentaalmaterjali esmaesitlusega.

Ettekannete pealkirjad:

Aigi Rahi-Tamm (TÜ) Küüditamised nõukogude repressiivpoliitika komponendina

Lauri Frei (TÜ) “Kulakukstegemine” kui märtsiküüditamise ettevalmistav samm Tartumaa Äksi valla näitel

Andres Kahar (TÜ) Kuidas toimus väljasaadetavate kindlaksmääramine?

Pearu Kuusk (TÜ) Väljasaatmata jäänud kontingent

Tõnu Tannberg (TÜ) Teekond Siberisse ühe küüditamisešeloni näitel 1949. aastal

Meelis Saueauk (IKUES) EK(b)P roll märtsiküüditamises

Mati Mandel (EAM) Metsavendlus ja küüditamine Pärnumaa põhjaosas

Olev Liivik (EAM) Märtsiküüditamine ja Eesti süüasi 1949–1952

Hiljar Tammela (EAM) Hirm küüditamise ees enne ja pärast 1949. aastat: küüditamine mentaliteediajaloolisest aspektist

Terje Anepaio (ERM) ERM-i audiovisuaalne dokumenteerimisprojekt „Meie mäle(s)tame! Represseeritute mälukogukond ”Memento” Rakvere ühingu näitel” ja ERM-i dokumentaalfilmi vaatamine

Peakorraldaja Olev Liivik (EAM)