Avaleht > Teadustöötajad > Olev Liivik
Olev Liivik

Teadur

  • Tel 6228 616
  • Sünd 1975
  • Ajaloomuuseumis 2007. aastast

Uurimisteemad:

  • Nõukogude Eesti institutsioonid ja ametnikkond

Publikatsioonid:

Olev Liivik; Valdur Ohmann. Koduta kodulinnas. Ebainimlikest elamistingimustest sõjajärgses Narvas.
–  Ajalookultuuri ajakiri Tuna 2009 nr 1, 112–118.

Ultima Memoria. Eestimaa lagunenud ja hüljatud kultuurimälestised. Koostanud Mika Orava ja Olev Liivik. Arhitektuuri Hoidmise Selts 2009.

Olev Liivik. Rahvus- ja naispoliitika Nõukogude Eestis: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaadi rahvuslik ja sooline koosseis 1945–1953. – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 2006. Tartu 2008, 54–74.

Olev Liivik. Fosforiidisõja helendavad juured. – Keskus 2007: 05, 21–23.

Olev Liivik. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaat 1945–1953. Tartu 2006.

Olev Liivik; Raili Nugin. Eestimaa Kommunistliku Partei kohalikud organisatsioonid 1940–1991. Koostanud ja toimetanud Enn Tarvel. Tallinn 2005.

Tallinn Church Renaissance (Project of  Restoration of Churches with  Cultural-historical value ). Edited by Olev Liivik. Tallinn 2004.

Argo Kuusik; Olev Liivik; Meelis Maripuu jt. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee organisatsiooniline struktuur 1940–1991. Koostanud ja toimetanud Enn Tarvel. Tallinn 2002.

Olev Liivik. Baltisaksa poliitika 1920. aastate algul. –  Umsiedlung 60. Baltisakslaste organiseeritud lahkumine Eestist. 24. novembril 1999 Tallinna Linnaarhiivis toimunud konverentsi ettekanded, Tallinn 2000,  koostanud Sirje Kivimäe. 

Kõrgemad võimu vahendajad ENSV-s. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretärid 1940–1990. Koostanud Olev Liivik, Külli Niidassoo, Valdur Ohman, Peep Pillak, toimetanud Enn Tarvel Tallinn 2000.

Näitused:

Ei fosforiidile. 20. aastat fosforiidisõjast. kuraator (2007, rändnäitusena 2007-2008 Pärnus, Narvas ja Jõhvis).

Iseolemise tahe. Eesti Vabariik 90. Töögrupi liige (2008)

Ultima Memoria. Tundmatud ja hävinenud Eestimaa kultuurimälestised. Kaaskuraator (koos Mika Oravaga, 2009)

Tundmatud pühakojad Tallinnas. Kaaskuraator (koos Helene Tedrega, 2005). Tallinnas Eesti Arhitektuurimuuseumi Rotermanni Soolalaos.