Avaleht > Teadustöötajad > Merilis Roosalu
Merilis Roosalu

Foto- ja negatiivikogu hoidja, fotokonservaator (lapsepuhkusel)

  • Tel: (+ 372) 6968 654
  • Sünd 1983
  • Eesti Ajaloomuuseumis 2005. aastast

Uurimisteemad:

  • Fotode museologiseerimine, fotomaterjalide säilitamine, fotomaterjalide ajalugu

Publikatsioonid:

Merilis Sähka. Foto muuseumis: kujutis versus ese. //Muuseum nr 2 (24). 2008, lk 42-46.

Merilis Sähka. Photographs in museum – image versus materiality? (Poster)// Preprints of the 8th Triennal Meeting for conservators of the Baltic States : Preservation and Conservation in 21st century -  Knowledge - Challenge - Attitude. Ennituskoda Kanut, 2008, lk 170-171.

Merilis Sähka. Eesti Ajaloomuuseumi negatiivikogu kolm autokroomplaati.// Varia Historica I – Töid ajaloo alalt 6. Tallinn 2006, lk 95-103.

Kaitstud magistritöö: Fotokogu säilitamine muuseumis. Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teadukond. 2008. Juhendajad: Kurmo Konsa (PhD), Jüri Karm.

Kaitstud bakalaureusetöö: Eesti Ajaloomuuseumi kolm autokoroomplaati interjöörivaatega u.1907-1932.  Eesti Kunstiakadeemia.  Restaureerimisteaduskond. 2005. Juhendajad: Vilja Sillamaa, Jüri Karm.