Avaleht > Teadustöötajad > Tõnis Liibek
Tõnis Liibek

Teadusdirektor (lahkunud)

  • Tel. 6411 631
  • Sünd 1976
  • Ajaloomuuseumis 2004. aastast

Uurimisteemad:

 

  • Fotograafia ja pildilise meedia ajalugu 19. saj- 20. saj algul
  • Mentaliteediajalugu
  • Linnakultuuri ajalugu 18.-19. sajandil

Publikatsioonid:

Tõnis Liibek. Die photographische Darstellung der Landbevölkerung Estlands im 19. Jh. – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1, 2009 (ilmub).

Tõnis Liibek. Fotograafiaelu Tallinnas 1860. aastatel. – Vana Tallinn XX (XXIV), Tallinn 2009, 208–224.

Tõnis Liibek. Vähetuntud fotosid 1860.–1870. aastate Tallinnast: sadamavaated. – Vana Tallinn XIX (XXIII), Tallinn 2008, 186–194.

Tõnis Liibek, Lauri Suurmaa. Eesti ainukese linnakultuuri õppetooli tegevuse lühiülevaade 2000-2005. – Vana Tallinn XIX (XXIII), Tallinn 2008, 223–229.

Tõnis Liibek. Esimene foto Tallinnast? – Vana Tallinn XVIII (XXII), Tallinn 2007, 235–243.

Tõnis Liibek. Johann Christoph Brotze, Estonica. – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3-4, 2007, 376–370.

Tõnis Liibek. Ajalooline pildianalüüs: foto ajalooallikana. – Kultuuriloost noorteadlaste pilguga.Tallinna Ülikooli Kirjastus 2006, 9–23.

Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Tõnis Liibek tõlkija, kaasautor ja registrite koostaja. Tallinn 2006.

Tõnis Liibek. Die Grenzkarte der Stadt Reval nach der Ao 1726 von Francisco Ludwig Franck v. Franckenberg verfertigten Karte. Tallinna linna [sarase] piirid 1726. aastal Francisco Ludwig von Franckenbergi tehtud kaardi järgi. – Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires, Tallinn 2006, 174–177.

Tõnis Liibek. Franz Krulli masinaehitustehase töölised 1895. aastal. – Vana Tallinn XVII (XXI), Tallinn 2006, 307–315.

Tõnis Liibek. Tartu päevapiltniku Georg Friedrich Schlateri fotod Eesti Ajaloomuuseumis. – Töid ajaloo alalt 6. Varia historica I, Tallinn 2006, 81–93.

Näitused:

Elavad ja laulvad pildid. 110. aastat esimesest kinoetendusest Eestis (2006)
Doktoritöö teema: Fotokultuur Eesti 19. sajandil (TLÜ, juh Raimo Pullat).

Muu:

2011-... Mahtra Talurahvamuuseumi nõukogu liige

2008- ... Ajaloomuuseumi Filmimuuseumi nõukogu liige

2007 - ... Aastaraamatu "Vana Tallinn" toimetuskolleegiumi liige

2004 - 2006 Entsüklopeedilise koguteose "Johann Christoph Brotze Estonica” toimetuskollegiumi liige