Avaleht > Teadustöötajad > Krista Sarv
Krista Sarv

Teadur-koguhoidja (arheoloogiakogu)

  • Tel 6411632
  • Sünd 1974
  • Ajaloomuuseumis 2001. aastast

Uurimisteemad:

  • Keskaegsed jalatsid
  • Arheoloogiline nahk

Publikatsioonid:

Krista Sarv. Jalatsileid Tallinnast Pikk tn 48 keldrist. Räägime asjast Eesti Ajaloomuuseum. Varia historica III. 2008, Tallinn, 40-35.

Krista Sarv. Nahatöö ja nahkesemed. Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Tartu Linnamuuseum, 2008.Tartu. 53-58.

Krista Sarv. Nahaleide Narva linnas Suur tn 22-26 toimunud arheoloogilistelt kaevamistelt. - Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost. Narva muuseum. Toimetised 6. 2006. Narva: 2006, 39-51.

Sarv, K., Sokolovski, V. Sauna tn 10 hoovi arheoloogiliste kaevamiste noatuped. - Etnos ja kultuur. Uurimusi Silvia Laulu auks. Muinasaja Teadus 18. Tartu: 2006, 319-330.

Krista Sarv. Medieval Leather Footwear from Tallinn. - Archaeologia Baltica 6. Klaipeda: 2006, 158-164.

Krista Sarv. Keskaegsetest jalatsitest Tallinna arheoloogilise materjali põhjal. - Varia historica I. Eesti Ajaloomuuseum. Töid ajaloo alalt 6. Tallinn: 2006, 30-42.

Krista Sarv. Arheoloogiline nahk kui infoallikas. Muinasaja Teadus 14, 2003. Tartu, 333-346.

Krista Sarv. Tallinlase jalats 13. sajandil. // Eesti aastal 1200. Tallinn 2003, lk 225–230.

Konsa, M., Ilves, K,. Jonuks, T., Kiudsoo, M,. Ots, M., Saluäär, U., Sarv, K. Missugune sa oled Eesti arheoloogia. // Eesti Arheoloogia Ajakiri 7/1. Tallinn 2003, lk 72–94.

U. Saluäär, E. Russow, K. Sarv, V. Kadakas. Minor investigations in New-Pärnu. AVE 2003, 176-191.

Kadakas, V., Haak, A., Russow, E., Saluäär, U & Sarv, K. Archaeological investigations in Pärnu. Arheoloogilised välitööd Eestis/Archealogical fieldwork in Estonia 2002. lk, 179-209.

Krista Sarv. Finds of leather footwear from the excavations at Sauna Street 10 in Tallinn. // Arheoloogilised välitööd Eestis 1999. Tallinn 2000, lk 79–85.

Näitused:

Uus on unustatud vana (2008)

Doktoritöö teema: Tallinna keskaegsed nahkjalatsid kui ajalooallikad (TLÜ, juh. Marika Mägi)