Avaleht > Teadustöötajad > Mati Mandel, PhD
Mati Mandel, PhD

Teadur

  • Tel 6411632
  • Sünd 1945
  • Ajaloomuuseumis 1972. aastast

Uurimisteemad:

  • Uugla 10.—13. sajandi muististekompleks
  • Kogu tõde Hirmus Antsust
  • Läänemaa kalmed 5.–13. sajandil
  • Lihula linnus ja keskaegne alevik

Publikatsioone:

Monograafiad:

Mati Mandel. Kurjuse aasta Lõuna-Läänemaal 1940—1941. Tallinn 2007.

Mati Mandel. Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. // Töid ajaloo alalt 5. Eesti Ajaloomuuseum. Tallinn 2003.

Mati Mandel. Traagiline suvi 1941 Keilas. // Harjumaa uurimusi 6. Keila 2001.

Mati Mandel. Lihula muinas- ja keskaeg. Tallinn 2000.

Mati Mandel. Sõjalõpu sündmused Keila ümbruses. // Harjumaa uurimusi 2. Keila, 1994.

Artiklid:

Mati Mandel. Archäologische Ausgrabungen in Uugla. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2007. Tallinn 2008, 85–90.

Mati Mandel. Admiral Pitka plaanidest ja nende täitjatest. Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. Tallinn 2008, 126–142.

Mati Mandel. Von den Forschungen am Bodendenkmal zu Uugla. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2006. Tallinn 2007, 113–120.

Mati Mandel. Metallidetektori kasutamisest Eesti Ajaloomuuseumi arheoloogilistel välitöödel. Eesti Ajaloomuuseum. Töid ajaloo alalt 6. Varia historica I. Tallinn 2006, 5–16.

Mati Mandel. Über die Forschung der Siedlung Uugla Veskimäe. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2005. Tallinn 2006, 61—64.

Mati Mandel. 13. sajandi võimukeskused Läänemaal. Etnos ja kultuur. Uurimusi Silvia Laulu auks. Muinasaja Teadus 18. Tartu-Tallinn 2006, 391–404.

Mati Mandel. Läänemaa linnused ja linnusepiirkonnad. Linnusest ja linnast. Uurimusi Vilma Trummali auks. Muinasaja Teadus 14. Tallinn 2004, 189–204.

Mati Mandel. Miks ei saanud Lihulast linna. Vana Tallinn XII (XVI). Tallinn 2002, lk. 41–50.

Mati Mandel. Eesti 8.–13. sajandi mõõkade tüpoloogiast ja dateerimisest. // Muinasaja teadus I. Arheoloogiline kogumik. Tallinn 1991, lk 101–133.

Näitused:

Iseolemise tahe. 90 aastat Eesti Vabariiki. Töögrupi liige (2008)