Avaleht > Raamatud > "RIIK MALELAUAL. Saksa okupatsioon Eestis 1941-1944". Näituse kataloog
"RIIK MALELAUAL. Saksa okupatsioon Eestis 1941-1944". Näituse kataloog

Eesti Ajaloomuuseumi näitus ja seda saatev kataloog „Riik malelaual. Saksa okupatsioon Eestis 1941-1944“ annavad esmakordselt põhjalikuma ülevaate ühest vastuolulisemast ja dramaatilisemast perioodist Eesti ajaloos. Näitus avati Maarjamäe lossi tallihoones 3. detsembril 2014.

Näituse kataloog tutvustab, kuidas toona Eestit valitseti, milline oli Saksa okupatsioonivõimude propaganda ja millised repressioonid. Põhjalikult kajastatakse Eesti elanikkonna vastupanu okupatsioonivõimudele, argielu ja Eestist põgenemist.

Mälestused, rikkalik fotomaterjal ja põnevad esemed – kõik need räägivad keerulisest ajast, mil Euroopat laastas Teine maailmasõda ja Eestis valitses Saksa okupatsioonivõim. Kataloog on eesti ja inglise keeles.

Kaanel: Tartu Raekoja plats Saksa okupatsiooni ajal. Foto: Eerik Laid. Eesti Rahva Muuseum

 

Kataloogi koostaja: Martin Jaigma

Kataloogi toimetajad: Tõnis Liibek, Inge Laurik-Teder, Laura Kipper, Olev Liivik

Tekstide autorid ja koostajad: Martin Jaigma, Kirsti Jõesalu, Peeter Kaasik, Olev Liivik, Meelis Maripuu, Olaf Mertelsmann, Indrek Paavle, Triin Tark

Konsultant: Toomas Hiio

Keeletoimetaja: Hille Saluäär

Tõlge inglise keelde: Alias Tõlkeagentuur

Tõlke toimetaja: Toomas Hiio

Graafiline disain: Marje Eelma, Martin Eelma (Tuumik Stuudio)

Esemete pildistused: Vahur Lõhmus

Trükk: Ecoprint AS

© Eesti Ajaloomuuseum 2014

 

 

Hind muuseumipoes, Parlamendi poes ja tallihoones: 8 €

 

Kataloogi väljaandmist toetas: