Avaleht > Raamatud > Mati Mandel. "KOGU TÕDE HIRMUS-ANTSUST?"
Mati Mandel. "KOGU TÕDE HIRMUS-ANTSUST?"

Eesti Ajaloomuuseumi väljaandena ilmus 2010. aastal Mati Mandeli raamat metsavend Ants Kaljurannast (1917-1951).

Ants Kaljuranda võib temaga seostatavate legendide tõttu pidada tõeliseks 20. sajandi keskpaiga Rummu Jüriks. Raamatu autori üks soove oligi selgitada paljud neist legendidest ka tõele vastavad. Eesmärgiks oli teada saada, milline oli Ants Kaljurand ning ka tema salga liiked inimestena. Raamatus käsitletakse põgusalt teisigi sõjajärgsel ajal Põhja-Pärnumaal tegutsenud metsavennasalku.


Autor on uurimuse koostamisel kasutanud NKVD uurimistoimikuid, EKP materjale, aga ka Ants Kaljuranna kaasaegsete mälestusi.

Varustatuna viiteaparatuuriga on raamat kasutatav nii praeguste kui ka tulevaste ajaloolaste poolt. Samas on raamat kirjutatud laiale huviliste ringile, pidades eelkõige silmas metsavendluse likvideerimisel Pärnumaal represseeritud inimeste sugulasi.


Raamatu väljaandmist toetasid SA Eesti Rahvuskultuuri Fond, MTÜ Keskaegne Lihula, Okupatsioonide Muuseum, Kaitseliidu Lääne Malev, Kaitseliidu Pärnumaa Malev, Eesti Muinsuskaitse Selts, Pärnu Muuseum, Urmas Vahur

 

Autor: Mati Mandel

Toimetaja: Tiit Noormets

Keeletoimetaja: Ene Hanson

Resümee tõlge inglise keelde: Martin Jaigma

Resümee tõlge vene keelde: Jevgeni Kaljundi

Kujundus ja küljendus: Aime Andresson

Fotod Eesti Filmiarhiivi ja Lihula Muuseumi kogudest ning erakogudest

 

Raamat "Kogu tõde Hirmus-Antsust?" on saadaval Maarjamäe lossis ja Muuseumipoes Börsi käigus.

Hind muuseumipoes: 22 eurot