Avaleht > PROJEKTID
Rakenduskava "Infoühiskonna edendamine"

Eesti Ajaloomuuseumi on saanud toetuse projektile nimega "Filmimuuseum kui laiendatud kultuuripärandiga infrastruktuur, mis ühendab kultuuripärandi digitaalmaailmaga" rakenduskava “Infoühiskonna edendamine” – avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine raames.

Lühikirjeldus

Projekti põhiliseks eesmärgiks on analüüsida, kaasates kõiki sidusrühmi (kaasatud on ja koostööd tehakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Kultuuriministeeriumiga, Kunstimuuseumiga KUMU ja Eesti Meremuuseumiga), laiahaardeline kultuuripärandi infrastruktuuri - "Nutikas muuseumi” loomise potentsiaali turismi teenuste ja haridusprogrammide edutamisel. Taoline infrastruktuur võimaldab uuenduslikke ja laialdasemaid kasutusvõimalusi füüsiliselt eksisteerivatele ja digiteeritud kultuuripärandile (mis on praegu saadaval nt E-Varamus, MUIS-s, EFIS-s ja EUROPEANA-s).

Eesmärk

Oodatud tulemus on lähteülesandes püsitatud laiahaardeline kultuuripärandi infrastruktuur, mis edutab haridusprogramme ja turismiteenuseid.

See hõlmab:

- IKT rakenduste/lahenduste, nende ulatuse ja vajaliku infrastruktuuri komponentide kirjeldust;

- Põhjalikku sidusrühmade väljaselgitamist, nende rollid ja vastutus, sealhulgas infrastruktuuri teistele muuseumide laiendamise võimalused;

- Koostatakse ülevaade AMi poolt pakutavate teenuste portfellist erinevate sihtrühmade

 

Eraldatud toetuse summa:

37 829 eurot