Roheline Tallinn

 

Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Kesklinna Valitsuse koostööna valminud rändnäitus „Roheline Tallinn“ kõneleb linna erinevatest ajaloolistest rohealadest – parkidest, suvemõisatest, kalmistustest, supluskohtadest, põllumajandusaladest ja ka prügilatest.

Näitus valmis 2009. aastal toimunud Tallinna Vanalinna Päevade põhiteema „Rohelise linna pidu“ raames.

Näituse eesmärgiks oli näidata, kui loodussõbralik on Tallinn ajalooliselt olnud, millised on olnud linna peamised rohealad ning millega on nendes piirkondades tegeletud. Näitus koosneb kahes osast – stendide kõrval paelub tähelepanu suur põrandakaart, millel on markeeritud paljud Tallinna ajaloolised pargid, suvemõisad, kalmistud, supluskohad ja põllumajandusalad.

Näituse tekstid koostasid Epp Kangilaski, Ivar Leimus, Tõnis Liibek, Mariann Raisma ja Krista Sarv

Kujundas Aime Andresson

Näitust toetas Tallinna Kesklinna Valitsus