Avaleht > Näitused > Näituste arhiiv > Näituste arhiiv 2007 > 200 aastat ümbermaailmareisist Adam Johann von Krusensterni juhtimisel
200 aastat ümbermaailmareisist Adam Johann von Krusensterni juhtimisel

Maarjamäe lossis eksponeeriti Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi näitus “200 aastat ümbermaailmareisist Adam Johann von Krusensterni juhtimisel” 2006. aasta augustis möödus 200 aastat esimesest Vene sõjalaevastiku lipu all tehtud ümbermaailmareisist. 1. augustist 1803 kuni 19. augustini 1806 merel purjetanud meremehi juhtis eestimaalane Adam Johann von Krusenstern (1770–1846).
Reis omas suurt tähtsust teadusajaloo seisukohalt – avastati palju uusi saari, kaardistati senitundmatuid geograafilisi piirkondi ja objekte, koguti rohkesti etnograafilist materjali jm. Reisil tehtud mereuuringutega pandi alus uuele teadusharule – okeanograafiale.
Saanud innustust Krusensterni reisist, sai edaspidi Tartu Ülikooli teadlaste-õppejõudude teadustöö loomulikuks osaks osalemine ekspeditsioonidel maailma erinevaisse piirkondadesse, uurimismaterjali kaasa toomine ja selle põhjal teadusuuringute tegemine.
Näitus annab ülevaate kolm aastat kestnud reisist. Ümbermaailmareisi lugu illustreerivad Ajalooarhiivi Krusensterni fondi materjalid - reisil teadlasena osalenud šveitsi botaaniku W. G. Tilesiuse akvarellid leitnant Löwensterni päevikus ja graafilised lehed. Eksponeeritakse Krusensterni Saksamaal elava sugulase Rembert von Rehreni omandis olevaid ümbermaailmareisi kaasa teinud esemeid - pikksilma, sirklit ja kompassi jmt.
Eesti Ajaloomuuseumile kuuluvad ümbermaailmareisil osalenud ohvitseri Hermann von Friederici poolt reisilt kaasa toodud etnograafilised esemed, millest osa on näitusel eksponeeritud. Samuti saab näha Krusensternile kuulunud kirjalaegast.
Näituse on koostanud TÜ Ajaloo Muuseumi ekspositsioonijuht Terje Lõbu, kunstnik Margot Sakson, konsultant PhD Erki Tammiksaar.
Näitus on Maarjamäe lossis avatud 29. juulini 2007 K-P 11-18.