Avaleht > Näitused > Näituste arhiiv > Näituste arhiiv 2006 > Kodarrahad. Traditsioon ja inspiratsioon.
Kodarrahad. Traditsioon ja inspiratsioon.

Eesti Ajaloomuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia ehtenäitus Kodarrahad. Traditsioon ja inspiratsioon.

Kodarraha (ehk kodaratega raha) on peamiselt 19. sajandil Eestis levinud rahvapärane ehe, mida mujal maailmas ei tunta. See koosneb suuremast hõbemündist ja selle ümber moodustatud laiast täiendavast ažuursest raamistusest, mis enamasti meenutab kodaraid. Kodarraha kinnitati koos kannaga rahadega ühe kee külge, kusjuures esimesed asusid kee keskel või vaheldusid kannaga rahadega. Kodarrahade puhul võib tehnoloogiliselt eristada Lõuna-Eesti ehk Tartu tüüpi ja Lääne-Eesti tüüpi. Esimesel juhul on kodarad asendatud õhukese hõbeplaadiga, millesse on tehtud mitmesuguseid ažuurseid kujundeid — riste, komasid, punkte jne. Neid on kasutanud oma kaelakeedes kõige rohkem setud aga ka Viljandimaa, eriti Kolga-Jaani ja Suure-Jaani kihelkonna elanikud. Kõige rohkem kanti kodarrahasid Lääne-Eestis. Kodarrahasid valmistasid kutselised (tsunfti) kullassepad. Nende teeneks võib pidada kodarrahade kunstiliselt kõrget taset — sellise peenusega dekoori pole tolleaegses Läti ega Soome ehtekunstis. Kodarrahades (nagu teisteski ehetes) sulasid üheks tervikuks maarahva esteetilised ja eetilised ideaalid ning tolleaegse professionaalse tarbekunsti saavutused.

Näituse keskse osa — traditsiooni — moodustavad Eesti Ajaloomuuseumis, Pärnu Muuseumis, Eesti Rahva Muuseumis ja TLÜ Ajaloo Instituudis säilitatavad kodarrahad. Traditsiooni toob vaatajani kuraator Sirje Pallo.

Inspiratsiooni toob vaatajani läbilõige viimase kümne aasta jooksul Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti tudengite poolt valmistatud kodarrahadest. Videoprogramm (koostas Virko Veskoja) annab edasi tudengite ja nende juhendaja Kärt Summataveti emotsioone ning mõtteid kodarrahade valmistamisel. Pärast näituse avamist lisandub programmi ka avamise hetk koos Ajaloomuuseumi kodarrahade koopiate üleandmisega muuseumile.

Traditsiooni ja inspiratsiooni ühendajaks on kuraator Kärt Summatavet.
Traditsiooni ja inspiratsiooni kujundaja roll jäi Maarja Meeru kanda.
Lähem info näituse kohta: Sirje Pallo (tel: 6411631 või 5113868)
Maarjamäe lossis: 2. veebruar–16. aprill 2006
Pärnu Muuseumis: 26. aprill – 4. juuni 2006
Narva Muuseumis: 5. august – november 2006