Avaleht > Fondid > Eesti Ajaloomuuseumi toetusfondid
Eesti Ajaloomuuseumi toetusfondid

 

Eesti Ajaloomuuseumil on Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures kaks fondi, mille abil toetatakse Eesti Ajaloomuuseumi teadus-ja arendustegevust.

ANTING-PEETSI FOND

15. aprillil 2007. aastal moodustati Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) juurde Anting-Peetsi fond, mis toetab Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendõpet. Fondi asutamislepingu allkirjastasid ERKF nõukogu esimees Eri Klas ja Eve-Mall Peets, kes töötas aastaid Eesti Ajaloomuuseumi peavarahoidjana.

ERKFi uue allfondi 100 000 krooni suurune põhikapital moodustub võrdsetes osades Leida Antingu testamendijärgsest annetusest ja Eve-Mall Peetsi annetusest.

Leida Anting (1919-1999) töötas Eesti Ajaloomuuseumis aastatel 1944-1993 vanemteaduri ja relvakogu hoidjana ning oli tunnustatud relvaekspert. 1967. aastal ilmus kirjastuse Eesti Raamat poolt välja antud Leida Antingu uurimustöö „Tallinna tulirelvameistrid ja relvad XIV-XVI sajandil“.

Eve-Mall Peets alustas tööd Eesti Ajaloomuuseumis 1964. aastal teadurina. Aastatel 1970-2003 oli ta peavarahoidja ja kuni aastani 2010 Eesti Ajaloomuuseumi konsultandina.

Stipendiumi on pälvinud:

Ulve Räpp (2008), Sirje Annist (2009), Viivi Glass (2010), Vello Kuldna (2011), Tiiu Leimus (2012), Helle Avila (2013), Epp Kangilaski (2014).

 

GUNDA JA HEINRICH KANGURI FOND

12. juulil 2007 allkirjastasid Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) nõukogu esimees Eri Klas ja Peeter Kangur lepingu, millega ERKFi juurde moodustati Gunda ja Heinrich Kanguri fond.

Peeter Kanguri poolt oma vanemate mälestuse jäädvustamiseks loodud fond toetab Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust. Aluse ERKFi uuele allfondile pani Peeter Kanguri 200 000 krooni suurune annetus. Esimesed stipendiumid Gunda ja Heinrich Kanguri fondist jagati 2008. aasta sügisel.

Stipendiumi on pälvinud:

Tõnis Liibek (2008), Olev Liivik ja Hiljar Tammela (2009), Ivar Leimus (2010), Mati Mandel (2011), Krista Sarv (2012), Herke Vaarmann (2013), Merilis Roosalu (2014).


1991. aastal asutatud Sihtasutusel Eesti Rahvuskultuuri Fond on 167 allfondi (aastal 2013). Kahekümne neljandal tegevusaastal (2014) toetas ERKF Eesti kultuuri üle 123 213 euroga. Täpsem info: www.erkf.ee

Eve Peets vestleb ERKF nõukogu esimehe hr Eri Klasiga
Eve Peets vestleb ERKF nõukogu esimehe hr Eri Klasiga
Hr Peeter Kangur ja ERKF nõukogu esimees hr Eri Klas lepingut allkirjastamas
Hr Peeter Kangur ja ERKF nõukogu esimees hr Eri Klas lepingut allkirjastamas
Pr Eve Peets, hr Eri Klas ja hr Peeter Kangur Eesti Rahvuskultuuri Fondis peale lepingu allkirjastamist
Pr Eve Peets, hr Eri Klas ja hr Peeter Kangur Eesti Rahvuskultuuri Fondis peale lepingu allkirjastamist