Avaleht > Eesti Ajaloomuuseumi kogud > Pitsatite ja pitserite kogu
Pitsatite ja pitserite kogu

Pitsatite kogu on moodustatud Provintsiaalmuuseumi, Õpetatud Eesti Seltsi ja Eesti Rahva Muuseumi materjalide baasil, millele lisanduvad II maailmasõja järgselt laekunud materjalid. Väiksemaid kollektsioone on saadud ka Meremuuseumi, endise Postimuuseumi ja Eesti Vabaõhumuuseumi kogudest.

 

Väärtuslikuma osa moodustavad keskaegsed pitsatid – Taani kuningas Eerik IV Plogpennigu pitsat, kaelaskantavad varakeskaegsed ametpitsatid – piiskoppide, Saare stifti foogti, Tallinna asehaldur Saxo jt pitsatid, pere- (maja-) märkidega kodanikepitsatid 14. – 16. sajandist, vappidega isikupitsatid jms. Väärtuslikud on ka varakeskaegsed isiku- ja ametipitserid, mida pitsatitena on vähe säilinud, sest osa neist kuulus omaniku surma korral hävitamisele.

Kogu väärtuseks on ka suhteliselt täielikud kirikupitserite, seltside ja linnade pitserite, samuti Tartu ülikooli eri teaduskondade pitserite kogumid. Eraldi peaks välja tooma sadakond autogrammidega pitserit, kus võib leida ka kroonitud peade kirjaoskamatuid allkirju. Kõige suurema osa moodustavad Eesti-, Liivi-, Saare- ja Kuramaa rüütelkonda kuulunud isikute pitserid.

Ühe osa kogust moodustavad Provintsiaalmuuseumi tarbeks valmistatud koopiad: metallkoopiad varakeskaegsete valitsejate ja piiskoppide pitsateist (näiteks Taani kuninganna Margareeta); Tallinna linna suure pitseri koopia ning tsunftide ja gildide pitserite originaale ja koopiaid. Burchardi kogust pärineb keskaegsete pitsatite ja ka mõnede vappide jooniseid.

20. sajandist võib leida mitmesuguste asutuste kummipitsateid ja nurgastampe, üliõpilaskorporatsioonide, klubide pitsereid, eri elukutsete esindajate pitsereid ja pitsateid. Ei puudu ka revolutsiooni- ja sõjaaegsed pitsatid ja nurgastambid ning töölisliikumisega seotud materjalid; samuti mitmesuguste tegevuse lõpetanud nõukogude asutuste pitsateid.

Viimase aja laekumistest olulisemad on Riigikantselei poolt meile üle antud pitsatid, sealhulgas endiste peaministrite ja riigisekretäride allkirjapitsatid – T.Vähi, M. Siimanni, M. Laari, Ü. Kaevatsi ning Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei kasutuses olnud pitsatid.

Milan Pening

  • Koguhoidja
  • Tel 6968 657
  • milan.pening(at)ajaloomuuseum.ee