Avaleht > Eesti Ajaloomuuseumi kogud > Etnograafiline kollektsioon
Etnoloogia kollektsioon

 

Etnograafiakollektsiooni alguseks võib pidada 1866. aastat, mil Provintsiaalmuuseum avaldas üleskutse korjata etnograafilisi ja teisi eesti maarahva ajalooga seotud esemeid. Ka Eestimaa Kirjanduse Ühingu ajaloo- ja kodu-uurimise sektsioon esitas 1897. aastal üleskutse koguda taludest vanu esemeid, millest kujunes sisuliselt esimene üleskutse talurahvale vanavara kogumiseks. Kui seni olid annetajateks põhiliselt sakslased, siis sajandivahetusel ilmusid nende hulka ka esimesed eestlased. 19. sajandi lõpul - 20. sajandi algul koguti ligikaudu 600 peamiselt Põhja-Eesti päritolu eset, millest on tänaseks kujunenud vanim etnograafiakollektsioon Eestis.

Vanimad esemed pärinevad juhuslikest maaleidudest, millest näiteks kaks hõbesõlge kannavad dateeringuid 1599 ja 1601. Kollektsiooni kuulub ruunikalender aastaarvuga 1683. Tekstiilesemetest on vanimaks 18. sajandi teise poole linuk. Võrdlemisi ülevaatlikult on esindatud rahvarõivad, mille hulgas on ka haruldusi, näiteks hiiu seppelid või naiste pruuni tikandiga käised.

Sirje Pallo
Tel  6968 613 
sirje.pallo(at)ajaloomuuseum.ee

Helle Avila (tekstiil)

Tel 6968643

helle.avila(at)ajaloomuuseum.ee

 

Hiiu kannel. 19. sajand, Hiiumaa. AM 2116 E 299
Hiiu kannel. 19. sajand, Hiiumaa. AM 2116 E 299
Käised.18. sajandi lõpp, päritolu teadmata. AM 9440 E 106
Käised.18. sajandi lõpp, päritolu teadmata. AM 9440 E 106
Pruudikroon. 19. sajandi lõpp, Hiiumaa. AM 9413 E 5
Pruudikroon. 19. sajandi lõpp, Hiiumaa. AM 9413 E 5
Pruudikroon (seppel) Rannarootsi aladelt. 19. saj II pool. (AM 9234 E 1)
Pruudikroon (seppel) Rannarootsi aladelt. 19. saj II pool. (AM 9234 E 1)
Raamtanu. 19. sajand, Mustjala kihelkond. AM 4584 E 647
Raamtanu. 19. sajand, Mustjala kihelkond. AM 4584 E 647
Linukas.18. saj lõpp. (AM 15506 E 1502)
Linukas.18. saj lõpp. (AM 15506 E 1502)
Poluvernikute naistesärk. 19. saj lõpp. (AM 9392 E 99)
Poluvernikute naistesärk. 19. saj lõpp. (AM 9392 E 99)
Põll. 20. saj algus. (AM 24423 E 2326)
Põll. 20. saj algus. (AM 24423 E 2326)
Kee krõllidest. Arv. 19. sajandi algus, maaleid 1910.a. Järva-Jaani khk Võhmuta mõisast. AM 8149 E 502/1
Kee krõllidest. Arv. 19. sajandi algus, maaleid 1910.a. Järva-Jaani khk Võhmuta mõisast. AM 8149 E 502/1
Rõhud. arv.16. sajand, maaleid, päritolu teadmata. AM 12386 E 548
Rõhud. arv.16. sajand, maaleid, päritolu teadmata. AM 12386 E 548
Sõlg (suur setu sõlg). 19. saj lõpp. (AM 25021 E 2389)
Sõlg (suur setu sõlg). 19. saj lõpp. (AM 25021 E 2389)
Sirvilauad. 1819, päritolu teadmata. AM 9467 E 254/1-6
Sirvilauad. 1819, päritolu teadmata. AM 9467 E 254/1-6
Kalender. Arvatavasti 17. saj lõpp.(AM 9285 E 253)
Kalender. Arvatavasti 17. saj lõpp.(AM 9285 E 253)
Karjapasun, arvatavasti 18. sajand. (AM 2109 E 296)
Karjapasun, arvatavasti 18. sajand. (AM 2109 E 296)
Peeker. 19. sajand. (AM 4785 E 726)
Peeker. 19. sajand. (AM 4785 E 726)
Õllekann. 19. saj keskpaik. (AM 14743 E 951)
Õllekann. 19. saj keskpaik. (AM 14743 E 951)
Naistesadul. 1846. (AM 15574 E 1253)
Naistesadul. 1846. (AM 15574 E 1253)