Avaleht > Eesti Ajaloomuuseumi kogud > Dokumentaalmaterjalide kogu
Dokumentaalmaterjalide kogu

 

Ajaloomuuseumi arhiiv on Eesti muuseumide seas suurim. Ka Eesti arhiivide seas on siinne arhiivikogu märkimisväärne, olles Ajalooarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi järel suuruselt kolmas vanade dokumentide kogu Eestis. Ajaloomuuseumi arhiivikogus on 324 fondi u 32 000 säilikuga 14. sajandist kuni tänapäevani.

Vanu ürikuid hakkas koguma juba Eestimaa Kirjandusühing ja selle juurde loodud Provintsiaalmuuseum. 1920. aastail anti ühingule üle rüütelkonna arhiivi deponeeritud balti aadlike mõisa- ja perekonnafondid. 1950. aastatel, kui likvideeriti Eesti Vabariigi aegsete seltside arhiivid ja profileeriti ümber muuseumid, sattus Ajaloomuuseumisse dokumente nii Eesti Rahva Muuseumist kui ka Õpetatud Eesti Seltsi arhiivist. Arvukalt dokumendikollektsioone on lisandunud muuseumi oma kogumistöö tulemusel.
Eestimaa kubermangu (Põhja-Eesti) mõisa-, perekonna- ja ühingute fondid on asendamatud baltisaksa kultuuri uurimisel. Rikkalik kaartide ja plaanide kollektsioon sisaldab Baltimaade kaarte 17.–19. sajandist, mõisa-, küla- ja linnaplaane. Pärgamentürikute kollektsioonis on arvukalt läänikirju 16.–17. sajandist ja kaunilt kujundatud valitsejate privileege linnadele. Autograafide kollektsioonis leidub 18. sajandi üliõpilaste mälestusalbumeid, kust võib leida ka Immanuel Kanti autograafi. Harulduste hulka kuuluvad Martin Lutheri ja Philipp Melanchtoni soovituskiri aastast 1540 ning muusikaajaloolaste pidevat huvi pälviv Preetzi benediktiini nunnakloostri koodeks 16. sajandist. Huvipakkuvad on kollektsioonid kooli-ja kultuuriajaloost, samuti muuseumi kogutud mälestused ja isiklikud dokumendid II maailmasõja ajast ning sõjajärgsetest repressioonidest.

Materjali kasutamisel on uurijale abiks käsikirjaline arhiivijuht ning kataloogid.


Eesti Ajaloomuuseumi pärgamentürikud ja -dokumendid on digiteeritud. Leiad siit andmebaasi.


Milan Pening

Koguhoidja
Tel 6968657
Milan.pening(at)ajaloomuuseum.ee

 

Friedrich von Löweni sugupuu, 18. saj. lõpp (EAM, f. 135, n. 4, s. 158)
Friedrich von Löweni sugupuu, 18. saj lõpp (AM, f 135, n 4, s 158)
Saksa sõjavangide kingitus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile, Ministrite Nõukogule ja EK(b)P Keskkomiteele. 1948. (EAM f. 268, n. 1, s. 64-67)
Saksa sõjavangide kingitus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile, Ministrite Nõukogule ja EK(b)P Keskkomiteele. 1948. (AM f 268, n 1, s 64-67)
Saksa sõjavangide kingitus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile, Ministrite Nõukogule ja EK(b)P Keskkomiteele. 1948 (EAM f. 268, n. 1, s. 64-67)
Saksa sõjavangide kingitus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile, Ministrite Nõukogule ja EK(b)P Keskkomiteele. 1948 (AM f 268, n 1, s 64-67)
Saksa sõjavangide kingitus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile, Ministrite Nõukogule ja EK(b)P Keskkomiteele. 1948 (EAM f. 268, n. 1, s. 64-67)
Saksa sõjavangide kingitus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile, Ministrite Nõukogule ja EK(b)P Keskkomiteele. 1948 (AM f 268, n 1, s 64-67)
Preetzi benediktiini nunnakloostri lauluraamat, 1525/26 (EAM f. 237, n. 1, s. 228)
Preetzi benediktiini nunnakloostri lauluraamat, 1525/26 (AM f 237, n 1, s 228)