Avaleht > Ajalooõpetajale
MUUSEUMITUNNID

Eesti Ajaloomuuseum pakub võimalust osaleda mitmesugustes ainekaval baseeruvates haridusprogrammides Suurgildi hoones ja Maarjamäe lossis. Programmid on välja töötatud Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori arendusprojektina „Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana".

Riiklik õppekava (2011) annab võimaluse laiendada õppekeskkonda väljapoole klassiruumi - muuseumisse. Kooli, muuseumi ja arhiivi koostöö tihendamine annab õpilastele võimaluse õppida paremini näitlikustatud keskkonnas ja õppida tundma autentseid esemeid ja algallikaid. Projekti eesmärk oli võrrelda ajaloo ainekava, muuseumide ja arhiivide võimalusi ning töötada välja erinevad lahendused ajalooõppe mitmekesistamiseks. Tunnid on koostatud Eesti ajaloo kursuse õppimiseks.

Projektis osalesid TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labor, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Helme Koduloomuuseum, Ajalooarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Riigiarhiiv, tegevõpetajad ja TLÜ AI õpetajakoolituse üliõpilane.

Projekti toetasid Kultuuriministeerium, Eduko programm ja Haridus- ja Teadusministeerium.

MUUSEUMITUNNID EESTI AJALOOMUUSEUMIS

Muuseumitunnid toimuvad vastavalt tunni teemale Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones (Pikk 17) või Maarjamäe tallihoones (Pirita tee 66). Osalustasu on 3 eurot / õpilane. Palume programmid ette tellida vähemalt 7 päeva varem.

NB! Jälgige tähelepanelikult, millises hoones muuseumitund toimub!!!

Rohkem infot ja registreerimise kontakti leiate vastava teema juurest klõpsates tunni pealkirjale. Avasta aja lugu Eesti Ajaloomuuseumis!

- ESIAEG. TÄHTSAMAD ARHEOLOOGILISED KULTUURID. MUINASAJA ALLIKAD JA NENDE UURIMINE

- KESKAEG JA HANSAKAUBANDUS. KESKAEGSED LINNAD EESTIS

- MIS ON SÕDA?

- RASKED VALIKUD

- REPRESSIOONID


- LIPP JA VAPP

- MIS ON AJALUGU?

- EESTI ESIMESED. Eesti kino ja filmitegemise algusest

- LOHERETK