Avaleht > Online exhibitions
Online exhibitions

Online exhibition "The Baltic Way 25"

On 23 August 2014, it was 25 years since the events of the Baltic Way, which was the largest known mass demonstration in the history of Estonia, and one of the largest in world history. The Estonian History Museum celebrates the 25th anniversary of this monumental demonstration with the online exhibition "The Baltic Way 25".

In the course of the political demonstration organised by the Popular Fronts of the Baltic States, an estimated 2 million Estonians, Latvians and Lithuanians joined hands on 23 August 1989, forming a human chain of more than 600 kilometres stretching across the three countries. This was done in protest against the secret protocols of the Molotov-Ribbentrop Pact (MRP), a treaty made 50 years earlier between the Soviet Union and Nazi Germany. With the MRP, two aggressive dictatorships divided the spheres of influence in Central and Eastern Europe between themselves, thus paving the way for World War II and the destruction of the independence of the Baltic States.

The online exhibition by the Estonian History Museum, “The Baltic Way 25”, reflects both the significance of the MRP and its consequences. The theme of the Baltic Way presents the role of the mass demonstration in the larger process of regaining independence in the Baltic States, while also observing how the human chain was organised and carried out in order to condemn the MRP. Because this was an emotional event involving masses of people, an important part of the exhibition is made up of a mosaic of recollections by the organisers and participants of the Baltic Way.

The online exhibition is supported by an installation (opened on 20 August) in physical space. The grand exhibition reflecting Estonia's history, “A WILL TO BE FREE”, at the Estonian History Museum’s Maarjamäe Palace, has an installation dedicated especially to the Baltic Way, which also introduces the online exhibition.

The online exhibition "The Baltic Way 25" is available in Estonian, English and Russian at baltikett.ajaloomuuseum.ee

 

Virtual exhibition "MEMORY – SOVIET MONUMENTS AT THE PARK OF MAARJAMÄE PALACE"

The Estonian History Museum's virtual exhibition presents Soviet era monuments that have been collected at Marjamäe Palace over the last ten years. These were collected with the aim of creating an outdoor exhibition in the palace park to present one of the periods in Estonia's history.

am mm9366A large number of the monuments are of a high artistic standard and worth preserving from an art historical point of view alone. Nevertheless, for many people these sculptures speak of a troubled period of occupation, and recall events that are painful.
When Estonia was occupied by the Soviet Union in 1944, the landscape of monuments and memorials underwent a radical change. Estonia was cleared of all the monuments that represented the previous rule and were now considered unsuitable. This meant the removal and destruction of hundreds of memorials. At the same time the new authorities erected their own monuments in their place. Firstly, competitions for a monument to commemorate the Great Patriotic War were announced, then monuments in honour of Viktor Kingissepp and Johannes Lauristin were erected in Tallinn, followed by increasingly more competitions and new monuments dedicated to heroes considered appropriate to the Soviet ideology.
Once Estonia's independence was re-established, the same fate that met the monuments dedicated to the Estonian War of Independence in the 1940s was now applied to Soviet monuments. In the early 1990s, either officially or at the spontaneous instigation of the people, most monuments in honour of communist leaders or revolutionaries were dismantled. Many of these have now found their way to the Estonian History Museum.
The virtual exhibition "MEMORY" is an exhibition that will continue to develop over time. While putting together this exhibition it became clear that much of the information about the erection and dismantling of many of the monuments is unknown. With the help of the public visiting the exhibition we hope we will be able to update our information.
You can visit the virtual exhibition HERE!

 

HÜVASTI, CHARLIE! 20 AASTAT KOMMUNISMI KOKKUVARISEMISEST EUROOPAS

Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse ja Euroopa Parlamendi Eesti Infobüroo näituse koostas Eesti Ajaloomuuseum. Rändnäitus külastas kümmet Eesti erinevat paika ja on nüüdseks kättesaadav veebilehe vahendusel.  „Hüvasti Charlie!“ vaatab tagasi murrangulistele sündmustele, mis aastatel 1987–1991 kujundasid ümber Euroopa kaardi, arutleb kommunismi kokkuvarisemise põhjuste üle ning püüab uuesti hinnata maailma, kus elame praegu.

Kaks aastakümmet tagasi lahutas demokraatlikku Lääne-Euroopat ja kommunistlikku Ida-Euroopat raudne eesriie – läbitungimatud riigipiirid ning kahe ideoloogia vaheline kuristik. Külma sõja eraldusjooni sümboliseeris Berliini müür ühes piirikontrollpunktidega, millest tuntuim oli punkt nimega Charlie. Tollal ennustasid vähesed Euroopale ühist tulevikku. Järsku varises see külmas sõjas kangestunud maailmakord kokku. Berliini müür langes ning muutus kommunistlike diktatuuride sümbolist uue, lootusrikkama ajastu sümboliks. Koos müüriga jäeti hüvasti ka Charlie-nimelise kontrollpunktiga. Kommunismi lõpu ja Euroopa ühendamise pöördelise tähtsusega ajaloosündmusi tutvustav näitus vaatleb Eesti taasiseseisvumist ja Nõukogude Liidu lagunemist kõrvuti revolutsioodega Ida-Euroopa riikides, püüdes asetada Eesti ja Balti riigid selgemini Euroopa ajalookaardile. Ajaloosündmuste vahetumaks mõistmiseks räägivad kaasa aastate 1987-1991 murrangutes olulist rolli mänginud persoonid, kelle lugude abil seotakse mitmetahuliseks tervikuks kommunistliku utoopia lammutamine nii poliitikas, kultuuris kui ka igapäevaelus.

Lisateave: Herke Vaarmann, Rändnäituse „Hüvasti, Charlie! 20 aastat kommunismi kokkuvarisemisest Euroopas“ projektijuht

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

SOOLAPABERFOTOD EESTI AJALOOMUUSEUMI KOGUS

Valminud on veebikataloog Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu soolapaberfotodest. Kataloogi leiate aadressilt:

http://soolapaberfoto.virtuaalmuuseum.ee

KLAASILASTE ÜRGISA. MAKS ROOSMA 100

Eesti Ajaloomuuseumi ja Ennistuskoda Kanut koostöös valminud virtuaalnäitus "Klaasilaste ürgisa. Maks Roosma 100"

http://roosmaa.virtuaalmuuseum.ee/

VICTORIA & ALBERTI MUUSEUMI PROJEKT "CHILDREN OF REVOLUTION". PLAKATINÄITUS

Näitus Designing Democracy: Posters and the Political Transformation of Europe 1989–1991 on kättesaadav V&A Muuseumi kodulehe aadressil: http://www.vam.ac.uk/collections/prints_books/features/designing_democracy/index.html

20. novembril 2009 toimus Londonis Victoria & Alberti Muuseumis näituse „Demokraatia kujundamine: plakatid ja poliitilised muudatused Euroopas 1989–1991“ pidulik avamine. Eesti Ajaloomuuseum koostas näitusel olevate Eesti plakatite kirjeldused.
...........
Ida-Euroopas 1989. aastal toimunud pööret demokraatiale tähistati 2009. aastal projektiga „Revolutsiooni lapsed“ (Children of the Revolution). Selle raames tehti veebis kättesaadavaks üle 250 Victoria & Alberti Muuseumi kogusse kuuluva plakati, mis peegeldavad murrangulist ajajärku. Näitus Designing Democracy: Posters and the Political Transformation of Europe 1989–1991 on kättesaadav V&A Muuseumi kodulehe aadressil: http://www.vam.ac.uk/collections/prints_books/features/designing_democracy/index.html Plakatid on leitavad ka kasutades otsingut (Search Collections).
...........
V&A Muuseumi kollektsiooni digiteerimise raames kaasati projekti rahvusvaheline grupp eksperte eesmärgiga saada rohkem infot plakatite ja nende loomise konteksti kohta, et teadvustada, millised sündmused seisid konkreetse plakati loomise taga ning mida plakatil kujutatu tähendab.
...........
Katalogiseerimise projekti juhtis Catherine Flood (kuraator, V&A Muuseum). Eestist osalesid projektis Ene Hiio (Eesti Ajaloomuuseumi teadur-koguhoidja), Tõnis Liibek (Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor) ja Toomas Hiio (Eesti Sõjamuuseumi direktori asetäitja teadusalal). Projekti koordineeris Eesti Vabariigi kultuuriesindaja Suurbritannias Reet Remmel.
...........
20. novembril 2009 toimus V&A Muuseumis seminar, kus arutleti mitmeid projektiga seonduvaid probleeme –  millised on plakatite analüüsimise metodoloogiad, plakatite tänapäevane kasutamine nende tähendus ja selle muutumine ajas jne. Seminari materjalide ning näituse baasil valmistatakse ette kataloog, mis ilmub 2010. aastal.
...........
Plakatite digiteerimist toetas Euroopa Komisjoni Suurbritannia Esindus  http://ec.europa.eu/unitedkingdom